Влезе в сила търговското споразумение между ЕС и Япония

01.02.2019

Влезе в сила търговското споразумение между ЕС и Япония

Споразумението за икономическо партньорство (СИП) между Европейския съюз и Япония влезе в сила на 1 февруари 2019 г.

От сега нататък предприятията и потребителите в цяла Европа и в Япония могат да се възползват от най-голямата в света зона за свободна търговия.
Споразумението за икономическо партньорство премахва голямата част от митата на стойност 1 млрд. евро, плащани годишно от дружествата от ЕС, които осъществяват износ за Япония. В момента, когато споразумението започне да се прилага изцяло, Япония ще е премахнала митата за 97 % от стоките, внасяни от ЕС. Споразумението също така премахва редица дългогодишни нетарифни бариери, например чрез приемането на международните стандарти относно автомобилите. То ще елиминира и пречките, пред които се изправят основните износители на храни и напитки от ЕС в стремежа си да достигнат до 127-те млн. японски потребители и ще увеличи възможностите за износ в редица други сектори. След като споразумението започне да се прилага изцяло, годишният търговски обмен между ЕС и Япония би могъл да нарасне с близо 36 милиарда евро.
Според клаузите на Споразумението за икономическо партньорство се премахват японските мита за много сирена, както и върху износа на вино (понастоящем средно 15 %). Ще се даде възможност на ЕС значително да увеличи износа си на говеждо месо за Япония, а за свинското месо ще бъде въведена безмитна търговия за преработеното месо и почти безмитна — за прясното месо;
Споразумението гарантира и отварянето на пазарите на услуги, по-специално в областта на финансовите услуги, електронната търговия, далекосъобщенията и транспорта. То също така урежда специфични чувствителни за ЕС въпроси, например в автомобилния сектор, като въвежда преходни периоди с продължителност до 7 години до премахването на митата.

<< Обратно към новините