Има ли риск за търговските ни отношения с Унгария?

07.01.2019

Експерти на Кофас предвиждат, че промените в трудовото законодателство ще повишат нивото на несигурност в страната

Има ли риск за търговските ни отношения с Унгария?

Промените в трудовото законодателство в Унгария продължават да отприщват протести в страната. Одобрените през декември от парламента изменения целят да увеличат броя на извънредните часове, които работодателите могат да изискват от работниците.

Нарастването е сериозно – от 250 на 400 часа.

Експертите на Кофас предвиждат, че това ще повиши нивото на рискове в страната. Оценката към момента е А3 (задоволителна) и е малко вероятно към момента тя да бъде преразгледана. Ако бъдат приети, измененията вероятно няма да се отразят съществено върху търговския оборот, но биха могли да затруднят взаимоотношенията между компании от България и Унгария.

Причината за приемането на тези промени обаче е сериозна – недостигът на работна ръка остава съществен проблем за бизнеса. Демографските показатели не са особено оптимистични – работоспособното население намалява от 6,4 милиона души през 2008 г. до 6,1 милиона през 2017 г., независимо от постепенното повишаване на пенсионната възраст през последните години. Предвижданията са, че работещите ще продължат да намаляват и през следващите години – в абсолютна стойност. В същото време отвореността на Унгария към имигранти е относително ниска, въпреки че това би могло да допринесе за възстановяване на баланса на пазара на труда. 

<< Обратно към новините