1 млн. предприятия в ЕС са подкрепени от фондове

19.12.2018

405 милиарда евро са инвестирани в реалната икономика на Европа по линия на европейските структурни и инвестиционни финансови инструменти

1 млн. предприятия в ЕС са подкрепени от фондове

До края на 2017 г. един милион предприятия, 74 000 от които новосъздадени, са получили подкрепа за разширяване, иновации, въвеждане на нови продукти и създаване на работни места.

В цяла Европа общо 1,7 милиона инвестиционни проекта са били одобрени за подпомагане от Европейския съюз (ЕС), а освен тях подкрепа са получили 2,7 милиона бенефициери по програмите за развитие на селските райони. Към октомври 2018 г. за почти 2/3 от бюджета на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. са поети задължения по конкретни проекти.

Данните са от доклад за основните резултати, постигнати от петте европейски структурни и инвестиционни фонда до средата на бюджетния период 2014-2020 г.

Европейските структурни и инвестиционни фондове инвестират 647 милиарда евро в ЕС през периода 2014-2020 г., като участието на ЕС възлиза на 460 милиарда. Фондовете са най-големият източник на подпомагане от ЕС за основни области, нуждаещи се от инвестиции по политическите приоритети на Комисията Юнкер.

Докладът е третият годишен преглед на изпълнението на 531 национални и регионални програми със споделено управление и се основава на годишните доклади по програмите, получени в средата на 2018 г.

<< Обратно към новините