Икономика и инвестиции

Барометърът за търговията със стоки свети в червено

Отчетено е най-ниското ниво на световната търговия, от стартирането на барометъра на СТО през юли 2016 г.

21.05.2020 

WEF: Кризата разкри крехкостта на веригите на доставки

Последните данни показват пагубното икономическо въздейства от COVID-19, като търговските сделки в Китай, САЩ и Европа седмици след седмици регистрират намаление.

21.05.2020 

BILLA с каси за самообслужване

Новият супермаркет на BILLA България в търговски център Марково тепе в Пловдив е първият обект от веригата, оборудван с каси за самообслужване.

21.05.2020 

Зелена инвестиция в датско пристанище

Близо 1 млрд. датски крони ще бъдат инвестирани в строежа на нови бази на датско пристанище, за производство и съхранение на компоненти за вятърни турбини.

20.05.2020 

Пощенският сектор в Китай регистрира по-високи приходи и обеми

При експресните доставки също се отчита увеличение през първите четири месеца на 2020 г., въпреки въздействието на COVID-19.

19.05.2020 

Новостроящите се логистични бази бързо ще намерят наематели

Инвеститорите очакват в средносрочен и дългосрочен план, че COVID-19 ще промени веригите на доставки и ще пренасочи нови производства към България.

18.05.2020 

Обещаните пари идват

ЕК одобри схемата на стойност 88 милиона евро (около 173 милиона лева) за подпомагане на българските микро- и малки предприятия, засегнати от пандемията от коронавирус.

14.05.2020