Промениха договорите за концесия на пристанище Бургас

12.04.2023

Промениха договорите за концесия на пристанище Бургас

Правителството прие отправеното от концесионера „БМФ Порт Бургас” ЕАД мотивирано предложение за изменение на договорите за предоставяне на концесия върху „Пристанищен терминал Бургас изток-2” и „Пристанищен терминал Бургас-запад“.

И двата терминала са част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.

Решението е свързано с промяна на статута на активи, разположени на територията на пристанищния терминал, от публична държавна собственост в частна държавна собственост.

Нарастващия товарооборот от насипни и наливни товари и транспортирането им с железопътни транспортни средства (вагони, цистерни), изискват увеличаване на оперативните коловози в терминал „Бургас Изток-2“. Предложението на концесионера е да бъде премахната, намиращата се сграда на терена и да се изградят коловози.

На терминал „Бургас – запад“ ще бъдат премахнати сгради. Така ще се оптимизира и значително ще се подобри логистиката на складиране на приеманите за обработка товари, като се увеличат откритите складови площи на терминала.

Според правителството, приетите решения ще помогнат да се постигне функционалност, ефективност и сигурност при управлението и експлоатацията на обектите на концесията.

<< Обратно към новините