НКЖИ търси строител на Интермодален терминал Русе

07.02.2023

НКЖИ търси строител на Интермодален терминал Русе

До 6 април се приемат оферти за направата на технически проект и строителство на Интермодален терминал Русе.

Тихомълком НКЖИ обяви търг за изграждането на Интермодалния терминал в Русе, който ще се финансира по националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

За изграждане на Интермодален терминал Русе има одобрен идеен проект от Експертния технически съвет при НКЖИ през 2014 г. В обхвата на настоящата обществена поръчка са включени следните дейности: техническо проектиране, изготвяне на работни чертежи и детайли; изпълнение на строителство, упражняване на авторски надзор в процеса на изпълнение на строителството, провеждане на всички необходими тестове, изпитания, проверки на инсталации, проби – единични, комплексни и 72-часови при експлоатационни условия, и др., както и изготвяне на пълен комплект Екзекутивна документация по всички части на проекта.

Прогнозната цена на обекта е 54,130 млн. лв. Избраният изпълнител трябва да завърши терминала за 24 месеца. От тях 6 месеца са за направата на технически проект, а останалите 18 месеца – за строително-монтажни работи.

Получените оферти ще бъдат отворени на 7 април 2023 г.

<< Обратно към новините