ЕС ще финансира Дунав мост – 3 при Русе

27.10.2022

ЕС ще финансира Дунав мост – 3 при Русе

Европейската комисия е готова да направи оценка на предложенията за съфинансиране на проектирането и изграждането на трети мост на река Дунав при Русе и Гюргево и втората фаза на проекта за подобряване на корабоплаването на Дунав.


Това стана ясно по време на видеоконферентен разговор между комисаря по транспорт Адина Вълян и заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев.

Еврокомисарят призова България да ускори подготовката на проектите, свързани с моста в Русе и Гюргево, така че те да могат да бъдат представени до средата на януари 2023 г. в текущата покана за представяне на предложения по Механизма за свързване на Европа.

Вицепремиерът Алексиев отчете, че българското Министерство на транспорта и съобщенията е изпратило на румънската страна проект на споразумение за трети мост, по което се очаква становището на Румъния. Г-н Алексиев отбеляза също, че България ще предостави своите коментари по споразумението за създаване на съвместно предприятие, което да гарантира плавателността и транспортните операции по река Дунав.

По време на разговора беше изтъкната необходимостта от увеличаване на капацитета на инфраструктурата в транспортната посока север - юг. Комисар Вълян обясни ползите от двата нови коридора — Черноморско-Балтийско-Егейски и Западните Балкани.

Българският вицепремиер отбеляза, че Румъния също е поканена да се присъедини към проекта за железопътния коридор Солун — Кавала — Бургас — Варна — Русе. Адина Вълян прикани всички заинтересовани партньори да продължат тези обсъждания на по-техническо равнище, за да се гарантира съгласуваност със стандартите, методологията и сроковете, предвидени в изискванията на TEN-T.

Христо Алексиев и Адина Вълян обсъдиха и транспортните коридори за солидарност с Украйна, както и ролята на България в транспортирането на стоки.

В този контекст беше обсъден и въпросът за включването на Коридор 8 в обхвата на направлението „Западните Балкани“. Вицепремиерът Алексиев представи важната роля на Коридор 8 за постигане на стратегическа автономност в региона и създаване на транспортна алтернатива от изток до запад.

<< Обратно към новините