Прекратяват концесията на гара Пловдив

12.07.2022

Прекратяват концесията на гара Пловдив

Правителството прие решение за прекратяване на договора за концесия на железопътна гара Пловдив.

Предложението за прекратяване на договора е направено от концесионера "Железопътна гара Пловдив“ с управител Миролюб Столарски.

Договорът за концесия на железопътна гара Пловдив е сключен през 2013 г. и е влязъл в сила през 2015 г. Причината за прекратяване му са започналите от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ строителни дейности на територията на гарата по проекта за развитие на жп възел Пловдив, който се финансира със средства от ЕС. Строителството ще препятства ползването на обекта на концесия за продължителен период от време.

Със същото решение правителството упълномощи министъра на транспорта и съобщенията да сключи споразумение с концесионера за предсрочно прекратяване на договора по взаимно съгласие на страните.

Прехвърлянето на гаровия комплекс за управление към НКЖИ ще позволи на компанията да продължи с ускорени темпове работата по изграждане на жп възел Пловдив и градската железница.

Договорът за концесия бе сключен през 2013 г. за срок от 35 години. Заявените инвестиции, които концесионерът трябваше да направи за срока на концесията, бяха в размер на 11,2 млн. лв. без ДДС. За първите 4 години вложенията трябваше да са 9, 850 млн. лв. Размерът на годишните концесионни плащания е съставен от две части - фиксирана и променлива.

През първите 4 години фиксираната част бе 290 000 лв. годишно, а след това - 412 000 лв., като на всеки 3 години се индексира с общия инфлационен индекс на страната по данни на НСИ с натрупване за периода. Променливата част бе 16% от нарастването на общия размер на брутните приходи от всички дейности за текущата година и надхвърлящи базовите приходи от 1 812 000 лв. Върху сумите на концесионните плащания се дължеше ДДС.

<< Обратно към новините