10 оферти за последните 16,5 км от АМ Европа

12.04.2021

10 оферти за последните 16,5 км от АМ Европа

За последния 16,5-километров участък от АМ „Европа“ между Сливница и връзката със Северната скоростна тангента, са подадени 10 оферти за участие в обществена поръчка за строителството.

Изграждането на трасето на АМ „Европа“ между ГКПП „Калотина“ и Софийския околовръстен път е разделено на 3 части. Строителството на първите два участъка – от ГКПП „Калотина“ до Драгоман и от Драгоман до Сливница, включва модернизация на съществуващия първокласен път I-8 Калотина - София. В момента се изгражда 14,5-километровата отсечка от ГКПП „Калотина“ до Драгоман, а 17 км участък от Драгоман до Сливница е готов.

Отворените оферти са на:

• Консорциум СТРАБАГ СП ДЗЗД, с участници: ЩРАБАГ ЕАД и СТРАБАГ Сп.з о.о. - клон България КЧТ;

ДЗЗД”Европа-2022”, в което влизат: ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД, ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ АД и ОБОНАТО БИЛД ЕООД;

ДЗЗД "СТРОИТЕЛ АМ ЕВРОПА", в което са: ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН АД, ЛЕВАНТИНА, ИНХЕНИЕРИА И КОНСТРУКСИОН СЛ/LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L;

ДЗЗД "ТАРГОМАН", с участници: АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД и ИСА 2000 ЕООД;

ВДХ АД (ДЗЗД ХИДРО-ВОД СТРОЙ, ВДХ АД и ХИДРОСТРОЙ АД);

ДЗЗД "КОРИДОР ЗАПАД-ИЗТОК", в което са: ДЖИ ПИ ГРУП АД и ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД;

ДЗЗД „АМ ЕВРОПА 2021“, в което е Ер Кънстракшънс ООД;

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД;

• Обединение „ГЕОКАРОПЪТ 2021“ ДЗЗД, с участници: ГЕОСТРОЙ АД, КАРО ТРЕЙДИНГ ООД и ПЪТСТРОЙ-92 АД;

Грома Холд ЕООД.

Третият 16,5 км участък на автомагистралата ще преминава по изцяло ново трасе. Той ще започва при с. Храбърско - при 32-ри км, ще преминава по нов терен на север от Божурище, между селата Волуяк и Мрамор и ще се влива в Северната скоростна тангента при пътния възел със Софийския околовръстен път – при 48-ми км. Трасето ще бъде с габарит 27 м - две ленти за движение в посока и аварийна лента. В участъка ще има 10 големи съоръжения, от които 7 подлеза, включително подлез на ж.п. линията София – Драгоман, 2 моста и един виадукт. Ще бъдат изградени два пътни възела. Бъдещият п.в. „Костинброд“ ще свързва АМ „Европа“ с второкласния път II-81 София-Костинброд и с. Волуяк, а п.в. „Мрамор“ ще осигурява връзка на с. Мрамор с Калотина, Софийския околовръстен път и Северната скоростна тангента. Ще бъдат изградени пътни връзки при п.в. „Храбърско“, където автомагистралното трасе пресича първокласния път I-8 Сливница - София, както и при пресичането с общинския път SFО1400 в посока Костинброд.

Проектът е по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

<< Обратно към новините