360 млн. лв. за тунела под Шипка

22.03.2021

360 млн. лв. за тунела под Шипка

Четири са отворените ценови оферти за проектиране и строителство на тунела под Шипка

Обществената поръчка за проектиране и строителство предвижда изграждането на участък с дължина 10,553 км, от които 7,6 км са ново строителство, а 2,9 км са реконструкция на съществуващия път I-5 Габрово - Казанлък, както и 5 тунела с обща дължина 4,011 км. Тунелът под Шипка ще е 3,22 км. Останалите 4 тунела са по-малки - съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 м. Ще бъдат построени още 6 моста и 1 подлез, 12 бр. армирани насипи, една стоманобетонова подпорна стена, една стоманобетонова укрепителна стена и т. н.

Най-ниска цена - 358 020 000 лв. с ДДС, е предложил ДЗЗД „Консорциум „ПСВТ“, с участници: „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, „Хидрострой“ АД и „Пътинжеренигстрой-Т“ ЕАД.

Само с 1,6 млн. лв. по-висока - 359 610 000 лв. с ДДС, е офертата на друг участник – Обединение „Шипченски проход“, в което участници са Трейс Груп Холд АД и Алве Консулт ЕООД.

Турско-българското ДЗЗД „Тунел Шипка“, с участници: „Доуш Иншаат ве Тиджарет“ АД, „Виа Конструкт Груп“ ЕООД и „Виа План“ ЕООД е оферирала цена от 376 920 437,02 лв. с ДДС.

Най-високо е предложението на Обединение „Геопът Шипка“, с участници „Геострой“ АД и „Пътстрой - 92“ АД - 417 513 264 лв. с ДДС.

Работата на тръжната комисия по оценка на офертите продължава.

Тунелът под вр. Шипка ще се намира на 1 км западно от прохода Шипка и на 1 км източно от връх Малуша. Северната част на тунела ще бъде в област Габрово, а южната в област Стара Загора. Той ще бъде с две ленти за движение, две водещи ивици и два тротоара.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 1 280 календарни дни или близо 3 години и половина.

Проектът „Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“ е предложен от АПИ да бъде включен за финансиране по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

<< Обратно към новините