Ще изграждат интермодален жп терминал в Горна Оряховица

04.11.2020

Ще изграждат интермодален жп терминал в Горна Оряховица

Планираният ресурс е 188 млн. лв., с период на изпълнение 2021-2025 г.

В Планa за възстановяване и устойчивост на Република България е заложено преустройство и рехабилитация на ключови гарови комплекси и изграждане на интермодален терминал - Горна Оряховица. Проектът предвижда изграждане, преустройство и рехабилитация на ключови гарови комплекси (Мездра, Червен Бряг, Илиянци, Враца, Левски, Горна Оряховица, Варна и Филипово), разположени по основната и широко обхватната TEN-T мрежа, както и изграждане на модерен интермодален железопътен терминал в най-големия железопътен възел в Северна България - Горна Оряховица.

Реализацията на проекта ще подобри качеството на железопътната инфраструктура в страната и ще позволи нарастване на дела на железопътния транспорт в структурата на превозените товари и пътници за сметка на автомобилния транспорт с очаквани позитивни ефекти по отношение на компонентите и факторите на околната среда, се посочва в Плана за възстановяване и устойчивост. Проектът ще укрепи потенциала за растеж на районите, в който са разположени включените в него отделни обекти. Преобладаващо това са гарови комплекси в по-слабо инфраструктурно развитата Северна България, с изключение на гара Филипово (Южен Централен район). Общият планиран ресурс е 188 млн. лв., с период на изпълнение 2021-2025 г.

В Плана за възстановяване и устойчивост е записано още: модернизация на тягови подстанции и секционни постове по протежение на основната и широко обхватната TEN-T мрежа, с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA. Изпълнението на проекта ще укрепи потенциала за растеж на по-изостаналите райони в Северна България, където са разположени повечето обекти, включени в обхвата на проекта. Общият планиран ресурс е 273.2 млн. лв., с период на изпълнение 2021-2026 г.

За подобряване на железопътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа и за развитие на връзките със съседните страни, по програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г., се предвижда завършване на модернизацията на жп отсечката Елин Пелин - Костенец и модернизацията на отсечката София-Перник-Радомир, както и изграждането на жп връзка между България и Република Северна Македония. Изпълнението на проектите ще допринесе за развитието на коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“, преминаващ през Република България, като ще се подобри транспортната свързаност и осигури оперативна съвместимост, пише в проекта на стратегическия документ. За подобряване свързаността между железопътния и въздушния транспорт и повишаване на ефективността им ще бъдат изградени жп връзки към летище Пловдив и летище Бургас. Предвижда се да бъдат завършени съоръженията и системите по жп линия Карнобат - Синдел на „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа с оглед осигуряване на по-голяма безопасност на превозите. Ще бъдат развити жп възел Горна Оряховица, жп възел Русе и жп възел Варна, ще продължи изграждането и модернизирането на жп гари, както и внедряването на ERTMS.

<< Обратно към новините