Най-после ще има Закон за индустриалните паркове

29.07.2020

Най-после ще има Закон за индустриалните паркове

Целта е инвестиционната среда в България да гарантира условия за развиване на високотехнологични производства и логистични услуги, иновации и трансфер на технологии.

Правителството одобри проект на Закон за индустриалните паркове и ще го представи за разглеждане на Народното събрание.

Проектът на закон урежда въпросите, свързани с проектиране, изграждане и управление на индустриалните паркове в страната. Чрез тази регулация правителството цели да създаде благоприятна среда за инвестиране в индустриални мощности, гарантирайки условия за развиване на високотехнологични производства и логистични услуги, иновации и трансфер на технологии. Наред с това проектът на закон трябва да послужи и като инструмент за провеждане на балансирана икономическа и регионална политика.

Изграждането и модернизирането на техническата инфраструктура в индустриалните зони ще допринесе за привличането на нови инвеститори. Освобождаването на компаниите от нетипични дейности ще освободи ресурс, който те могат да използват за развитие на своята дейност.

Законопроектът предвижда компаниите, управляващи индустриални паркове, да инициират или да търсят възможности за създаване на партньорства с разнообразни институции: научни, образователни, професионални, бизнес или други организации за осигуряване на научно-приложно обслужване и иновации и/или на професионална подготовка; с лица, които извършват оформяне на транспортни и митнически документи, правни консултации, охрана, съдействие при издаване на сертификати за произход на стоките, посредническа дейност за набиране на персонал, съдействие при издаване на документи, банково обслужване, социални, и медицински и други дейности за извършване на услуги на инвеститорите.

<< Обратно към новините