Правят фотоволтаична гара в Норвегия

22.04.2020

Правят фотоволтаична гара в Норвегия

Bane NOR – дружесктвото, което управлява жп инфраструктурата в Норвегия планира да направи първата жп гара, която да произвежда електричество от слънцето.


За целта ще се монтират 4500 кв. м фотоволтаични панели новата жп гара Драммен. Те ще бъдат разположени на покрива на трите перона на гарата. Те ще произвеждат възобновяема енергия за осветление и отопление на сградата на станцията и техническите съоръжения. Този пилотен проект ще бъде завършен през 2024 г.

Освен положителното въздействие върху околната среда, слънчевите панели ще имат икономическа полза за Bane NOR. Соларните панели ще имат живот най-малко 25 години. Според изчисленията те ще покрият разходите, които дружеството ще похарчи за разполагането им.

В допълнение, Bane NOR планира частично да използва генерираната от слънцето енергия от съоръжението Drammen, за да захранва и други гари.

<< Обратно към новините