Търсят се 20 млрд. евро за транспорта в Западните Балкани

02.10.2019

Търсят се 20 млрд. евро за транспорта в Западните Балкани

Над 20 млрд. евро са необходими за модернизиране на основната Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) на територията на шестте държави в района на Западните Балкани.

Това обяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на регионална кръгла маса в Подгорица, Черна гора. Той добави, че тези впечатляващи като размер инвестиции са непосилни за бюджетите на отделните страни и те се надяват, че Европейският съюз ще продължава да подкрепя изграждането на инфраструктура в Балканския регион.
Министърът посочи, че през последните години са предприети много инициативи на европейско и междуправителствено ниво, което показва амбицията на Европейската комисия и на държавите, за развитие на транспортния сектор в Западните Балкани. Като пример той даде създаването на железопътния коридор за товарни превози „Алпи–Западни Балкани“, който свързва 5 държави – Австрия, Словения, Хърватска, Сърбия и България. В същото време, Европейската комисия прие предложението на България, връзките на страната ни към Сърбия и Северна Македония да бъдат включени към приоритетния коридор от основната Трансевропейска мрежа - „Ориент/Източно–Средиземноморски“. Принадлежността на тези участъци към коридора, ще бъде потвърдена в новия Механизъм за свързване на Европа след 2021 г.
Българският министър заяви, че развитието на ефективна транспортна мрежа в Европа и съседните региони, изисква не само огромни финансови ресурси, но и добра координация, единни стандарти и процедури. „Затова е важно да бъдат изградени липсващите участъци от общите коридори на територията на Западните Балкани, както и да бъдат модернизирани съществуващите трасета“, добави той.
Сред железопътните проекти, които ще подобрят свързаността в направлението Изток – Запад, в частта от София до страните от Западните Балкани, са модернизацията на жп линиите от София до границите със Сърбия и Северна Македония. По отношение на развитието на пътната мрежа, българското правителство работи по изграждането на магистрали и високоскоростни пътища, които са продължение на Трансевропейската транспортна мрежа към Западните Балкани и се финансират от Европейския съюз и държавния бюджет.

<< Обратно към новините