27 млн. лв. за модернизация в гарите Зимница и Стралджа

30.09.2019

27 млн. лв. за модернизация в гарите Зимница и Стралджа

Подписаха договора за реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа

Той е част от проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“.
Обхватът на обекта включва реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница, подновяване на железопътни стрелки и железен път с нови релси и траверси, изграждане на нови перони, рехабилитация на приемното здание на гарата, както и изграждане на нов пешеходен подлез, оборудван с необходимите съоръжения за достъп на лица с намалена подвижност и ремонт на съществуващ подлез.
В района на гарата ще бъдат изградени шумозащитни и предпазни огради и ще бъдат осигурени паркоместа за автомобили и условия за достъп на лица с намалена подвижност. Ще бъдат изпълнени и дейности по изграждане на нова система за сигнализация в гара Зимница.
Изпълнител на обекта е „ВДХ“ АД. Стойността на договора е 27 470 887,19 лв. без ДДС, а срокът му за изпълнение е 36 месеца.
Реконструкцията на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитацията на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд (КФ) чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

<< Обратно към новините