Рехабилитираха 21 км от Петрохан

29.08.2019

Рехабилитираха 21 км от Петрохан

Завърши рехабилитацията на 20,8 км участък от прохода „Петрохан“ на територията на Софийска област.

Инвестицията е за над 12 млн. лв. Проектът - лот 3, се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и националния бюджет.
По ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. се ремонтират общо 43 км от прохода „Петрохан“ в Софийска област. Освен рехабилитираните близо 21 км, в лот 3, в момента се ремонтират още 22,2 км от път-81 Костинброд - Бучин проход, които са в лот 2 от ОПРР. С успешното завършване на проектите ще бъде обновен целият проход „Петрохан“. Отсечката на територията на област Монтана беше ремонтирана през 2015 г. по програма „Транзитни пътища V“.
Участъкът в лот 3 започва от кръстовището с пътя ІІІ-813 за Годеч и завършва при върха на Петроханския проход - при км 51+235. Трасето е с подобрено отводняване, нова асфалтова настилка, хоризонтална маркировка, ограничителни системи и пътни знаци. На много места е извършено възстановяване на пътната конструкция и е разширен габаритът до 6,5 м. Ремонтирани са две кръстовища - за с. Манастирище и за с. Бракьовци, както и мостовото съоръжение при 49-ти км.
С рехабилитацията на пътя се осигурява по-лесен достъп на жителите на село Гинци и село Бракьовци до общинския център Годеч.
Строително-монтажните дейности на лот 3 са изпълнени от Обединение „Интер Пътища – 99“ ДЗЗД, в което участват: „Интерпром“ ЕООД и „Автомагистрали Хемус“АД. Стойността на договора за строителство е 12 057 906,66 лв. с ДДС.

<< Обратно към новините