Вдигнаха нивото на българския морски флаг

19.08.2019

Вдигнаха нивото на българския морски флаг

От 01.07.2019 г. на корабите, които плават под българско знаме вече не може да бъде наложена забрана за посещение в пристанище на страна членка на Парижкия меморандум.

Това обхваща всички крайбрежни държави от ЕС, както и Русия и Канада, което е в реален интерес на българските корабособственици и корабопритежатели, съобщават от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Всяка година в годишния доклад на Парижкия меморандум за разбирателство по държавен пристанищен контрол се публикува нов списък за държавите на знамето, които класират съответната държава на знамето в бял, сив и черен списък в зависимост от представянето на техните кораби при проверки в региона на Парижкият меморандум за държавен пристанищен контрол.
Този списък се основава на общия брой проверки и задържания за тригодишен непрекъснат период за флагове с поне 30 проверки за периода.
В рамките на Парижкия меморандум общо за периода 2016, 2017 и 2018 са извършени 26 проверки на български кораби. По действащата в момента методика България не се включва в последното издание на „Бял, сив и черен “ списък, който е публикуван и в сила от 01.07.2019 г. тъй като има направени само проверки, които са под минималния брой за последните 3 години.
Дейността на корабите под български флаг се осъществява предимно в Черно море. В този район на действие освен България членове на Парижкия меморандум за разбирателство по държавен пристанищен контрол са и Румъния, както и част от Азовския район на Русия. В тази връзка трябва да се направи уточнението, че в публикувания списък на сайта на Парижкия меморандум за разбирателство по държавен пристанищен контрол, в сила в периода от 01.07.2019 г. до 01.07.2020 г., Румъния също не попада в него тъй като в тригодишния период (2016-2018 г.) са извършени 5 проверки на румънски кораби. Поради малкия брой инспекции на румънски кораби те не са в списъка в последните 10 години.
До влизането в сила на новия списък на меморандума, българският флаг се намираше в „сивия списък“. В тази връзка бе засилен контрола от страна на ИА „Морска администрация“ за привеждането на корабите, плаващи под българско знаме, в съответствие с най-високите стандарти по отношение на тяхната сигурност и безопасност. По тези причини част от корабособствениците смениха флаговете на корабите си с висок рисков профил от български на „удобен“ флаг като например Sierra Leone, Saint Kitts and Nevis, намиращи се в черния списък.
Всички извършени действия от страна на ИА „Морска администрация“ в последните години са довели до по-добро представяне на корабите под български флаг при проверки както в региона на Парижкия меморандум за държавен пристанищен контрол, така и в региона на Черноморския меморандум за държавен пристанищен контрол, по който България също е страна членка.
Забрана за посещение на пристанище на страна-членка на Парижкия меморандум може да бъде издадена, съгласно параграф 4.1 от правилата на меморандума, само в случаите, когато корабът плава под знамето на държава, която по брой задържания попада в „черния“ или в „сивия“ списък.

<< Обратно към новините