7 години гаранция за нова автомагистрала

09.07.2019

7 години гаранция за нова автомагистрала

Минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти да бъдат увеличени с още 1 до 3 години.

Това предвижда проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 , който Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане.
Минималният гаранционен срок за строителство на автомагистрала се увеличава от 5 на 7 години, с промените в наредбата. За построен републикански път от І и ІІ клас гаранцията става 5 години (сега е 3 години), а за ІІІ клас път от РПМ – 4 години (сега е 3). За реконструкция и основен ремонт на пътища от републиканската пътна мрежа минималният гаранционен срок се увеличава от 2 на 3 години.
Удължаването на сроковете се отнася не само за автомагистрали, скоростни пътища и пътища І,ІІ и ІІІ клас от републиканската пътна мрежа, но и за останалите пътища и улици, за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения; за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи; за вътрешни инсталации на сгради и при основен ремонт и реконструкция; за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци; за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура; за основен ремонт и реконструкция на железопътни линии, самолетни писти и съоръжения за тях, хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни, пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи.
Завишаването на минималните гаранционни срокове цели по-стриктно изпълнение на задълженията от страна на строителите и лицата, упражняващи строителен надзор.

<< Обратно към новините