ЖП магистрала свързва Балтика и Егея

12.06.2019

ЖП магистрала свързва Балтика и Егея

Изграждането на две „ултра“ големи пристанища в Южна и Северна Европа, свързани от високоскоростна жп линия предвижда инфраструктурният проект ABC+De, който обхваща различни страни от Европейския съюз.

Той бе представен пред специалисти от пътния бранш от инж. Румен Марков, управител на Лардж Инфрастръкчър Проджектc, с подкрепата на Научно – технически съюз по транспорта.
ABC+De е предложение за нов паневропейски коридор, който ще свързва Балтийско и Егейско море. Предвижда се по него да преминават големи количества товари, като модерните интермодални центрове и прилежащи магистрали са също част от проекта.
Всички тези елементи: ж.п. линия, магистрали, пристанища, интермодални центрове обособяват тази транспортна артерия в ТЕН-Т коридор с официалното наименование Егейско – балтийски ТЕН-Т коридор, който ще преминава през Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия и Полша да се борим заедно.
Освен създаването на скоростна жп линия, в рамките на проекта се предвижда и изграждането на нови пристанища на Балтийско и Егейско море. Гръцкият порт, с проектно име Мароня, ще бъде с капацитет по-голям от този на пристанището в Пирея. В него ще се обработват контейнеровози, които не могат да минат през Босфора. По този начин ще се разтоварят пристанищата на Северно море, които отдавна са надхвърлили капацитета си.
Предварително изчислената стойност на проекта е около 26 млрд. евро, като предложението на проектантите е той да се изгради с помощта на публично-частно партньортсво.

<< Обратно към новините