Френско-турски консорциум с най-висока оферта за летище София

09.05.2019

Френско-турски консорциум с най-висока оферта за летище София

Направените от петте кандидати предложения за концесия на летище София ще бъдат сериозно и обстойно разгледани.

Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на отварянето на офертите на участниците в конкурса. „Предстои не лек и много отговорен процес, при който ще бъдат оценявани финансовите предложения, с относителна тежест от 55% и техническите предложения, с относителна тежест от 45%, като крайната оценка ще бъде комплексна, уточни министърът. - Ще се разчита и на експертната оценка на международните консултанти по процедурата от Международната финансова корпорация (МФК), част от групата на Световната банка, в партньорство с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). За нас е важно оценяването на офертите да е професионално и направено по всички международни стандарти за оценяване на подобен тип оферти, защото предложенията са комплексни и се разглежда бизнес модел за изключително дълъг период от време."
Офертите на участниците в процедурата за концесия на летище София по реда на тяхното отваряне са:
1. Консорциум „Витоша“ с водещ член Манчестър Еърпорт Груп Оувърсийз Инвестмънтс Лимитид. Участник в консорциума е и BCEGI Кънстракшън (Великобритания) Лтд, с едноличен собственик Бейджин Кънстракшън Ейнджиниринг Груп:
Годишно концесионно възнаграждение: 19 948 052,75 евро или 26,01 %.
• Размер на планираните инвестиции: 1 002 927 412 евро.
2. Консорциум „Соф Кънект“ с водещ член Меридиам Ийстърн Юръп Инвестмънтс САС. За изпълнение на изискването за летищен оператор е посочено Флугхафен Мюнхен:
• Годишно концесионно възнаграждение: 24 542 010,30 евро или 32 %.
• Размер на планираните инвестиции: 608 000 000 евро.

3. Консорциум ССБ София Еърпорт ДжейВи с водещ член ССБ Зауервайн & Шефер Бау АГ. За изпълнение на изискването за летищен оператор е посочено Копенхаген Еърпортс А/С:
Годишно концесионно възнаграждение: 26 050 000 евро или 30,97 %.
• Размер на планираните инвестиции: в обвързващото предложение няма посочен конкретен размер.
4. „Фрапорт България“ ЕАД. За изпълнението на изискването за технически способности и финансови възможности е посочено Фрапорт АГ Франкфурт Еърпорт Сървисис Уърлдуайд:
• Годишно концесионно възнаграждение: 21 000 000 евро или 27,39 %.
• Размер на планираните инвестиции: около 615 000 000 евро.

5. Консорциум „Еърпортс Де Пари“ ЕС. ЕЙ и „ТАВ Хавалиманларъ Холдинг“ А. Ш. с водещ член „Еърпортс Де Пари“ ЕС. ЕЙ. За изпълнение на изискването за летищен оператор е посочено „Еърпортс Де Пари“ ЕС. ЕЙ:
• Годишно концесионно възнаграждение: 32 824 938,77 евро или 42,80 %.
• Размер на планираните инвестиции: 903 000 000 евро.

Министър Желязков изтъкна, че това е първата процедура, която е изцяло електронна като поясни, че заявленията и офертите са на електронни носители, а единствено на хартия са обвързващите предложения, които бяха отворени и прочетени публично.

<< Обратно към новините