Избраха строители за жп линията Елин Пелин – Костенец

05.02.2019

Избраха строители за жп линията Елин Пелин – Костенец

НКЖИ обяви решението си за класиране на участниците по проекта за модернизация на жп линията Елин Пелин – Костенец.

Победител в търга за Обособена позиция 1: „Модернизация на жп отсечка от км 22+554 до км 42+200“ е ДЗЗД „ДЖЕН – ДУЙ ЖП ЕЛИН ПЕЛИН“, съставено от турските фирми "ДЖЕНГИЗ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" АД; "ДУЙГУ МЮХЕНДИСЛИК ИНШААТ ТУРИЗМ ДЪШ ТИДЖАРЕД ВЕ САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ" ООД. Комплексната оценка на участника е 89,63 точки, а предложената цена - 498 800 012,00 лв. без ДДС.
Останалите участници за тази най-скъпа отсечка са:
2. ДЗЗД "ЖП ЕЛИН ПЕЛИН-КОСТЕНЕЦ"
Участници в обединението: "САН ХОСЕ КОНСТРУКТОРА" АД; Е.П.О.С - ЕМПРЕЗА ПОРТУГЕЗА ДЕ ОБРАС СУБТЕРАНЕАС С.А.; "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД
Комплексна оценка: 88,18
Предложена цена: 565 385 026,05 без ДДС
3. „ТЕРНА“ АД
Комплексна оценка: 87,97
Предложена цена: 495 000 000,00 без ДДС
4. КОНСОРЦИУМ „ЗСТ“
Участници в обединението: "ЧАЙНА КОМЮНИКЕЙШЪН КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ" ЛТД; "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД
Комплексна оценка: 77,06
Предложена цена: 589 995 799,00 без ДДС

За строител на Обособена позиция 2: „Модернизация на железопътната отсечка от км 42+200 до км 62+400“ е избран консорциума “САЛЧЕФ – ГИГАСТРОЙ“, съставен от италианските САЛЧЕФ АД и САЛЧЕФ КОНСТРУЦИОНИ ЕДИЛИ Е ФЕРОВИАРИЕ АД и българската ГИГАСТРОЙ ООД с комплексна оценка 95,66 точки. Предложената цена е 126 395 882,27 лв. без ДДС.
На второ място тук е класирана полската ТРАКЦИЯ ПРКиИ С.А. с комплексна оценка 85,03 точки и предложена цена от 120 307 125,64 лв. без ДДС.
Първо място при наддаването за Обособена позиция 3: „Модернизация на железопътната отсечка от км 62+400 до км 73+598“ заема консорциума "БУЛРЕЙЛ 2018", съставен от китайската "ЧАЙНА КОМЮНИКЕЙШЪН КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ" ЛТД и българската "ТРЕЙС - СОФИЯ" ЕАД с комплексна оценка 82,21 точки и предложена цена 283 803 656,72 без ДДС.
След него в класирането се подреждат:
2. Консорциум "ЩРАБАГ ДЖИ ПИ РЕЙЛ 2017" ДЗЗД
Участници в обединението: "СТРАБАГ АГ - КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ; "СТРАБАГ СП.З.О.О. - КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ; "ЩРАБАК РЕЙЛ ГМБХ - КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ; "ДЖИ ПИ ГРУП" АД
Комплексна оценка: 80,61
Предложена цена: 394 525 074.05 без ДДС
3. ОБЕДИНЕНИЕ „КОМСА – ГЕОСТРОЙ“
Участници в обединението: . "COMSA" S.A.U; "ГЕОСТРОЙ"АД
Комплексна оценка: 68,94
Предложена цена: 415 671 935.78 без ДДС
Проект „Модернизация на железопътен участък Елин Пелин – Костенец“ се финансира от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 и е на стойност 1,024 млрд. лева. Общата дължина на трасето е 51 км, разделено в три позиции, а проектната скорост е до 160 км/ч за конвенционални влакове. В рамките на проекта ще бъдат изградени над 20 км тунели и 23 моста и виадукти, с обща дължина около 3 км. Предвижда се модернизация на 5 жп гари, както и премахване на всички пресичания на едно ниво между жп транспорта, автомобилното движение и пешеходците. Очаква се договорът с избраните изпълнители да бъде сключен до края на месец февруари 2019 г.
Преди дни беше подписан договор за изграждане на тягова подстанция Казичене, която също е част от проекта Елин Пелин – Костенец. Изпълнител е обединение “ТПС“ ДЗЗД, което включва „ВДХ“ АД и „Еврометал строй-В“ ООД, а срокът за приключване на дейностите е до 27 месеца.

<< Обратно към новините