Удължиха срока за оферти за концесията на летище София

04.02.2019

Удължиха срока за оферти за концесията на летище София

Срокът за подаване на заявления и оферти за концесия на летище София се удължава до 3 април 2019 г.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) е изпратило на 1 февруари 2019 г. обявлението за поправка на обявлението за концесия в Официалния вестник на Европейския съюз Според него, крайният срок за подаване на заявления и оферти е 3 април 2019 г., 16:30 часа българско време. Заявленията ще бъдат отворени на 4 април 2019 г. в 9:30 часа българско време.
МТИТС също така е уведомло икономическите оператори да съобразят новата дата за подаване на заявления и оферти. Удължава се и срока за поискване на разяснения или допълнителна информация, за което ще бъде съответно изменена Документацията за концесията.
Настоящото решение е резултат на искания на икономически оператори за удължаване на срока за подаване на заявления и оферти и е съгласувано със, подкрепено и препоръчано от консултанта на министерството по сделката – Международната финансова корпорация, част от Групата на Световната банка, в сътрудничество с Европейската банка за възстановяване и развитие.

<< Обратно към новините