ЕК отпуска 100 млн. евро за подкрепа на нови транспортни проекти

10.12.2018

Заявления могат да се подават от 8 януари до 24 април 2019 г.

ЕК отпуска 100 млн. евро за подкрепа на нови транспортни проекти

Европейската комисия (ЕК) отправи нов призив за засилване действията на ЕС за безопасна, чиста и свързана мобилност.

Чрез инструмента Свързана Европа (Connecting Europe Facility/CEF) ще се финансират транспортни проекти, насочени към подобряване на трансгранични участъци и връзки. Приоритет ще бъдат още и развитието на морските пристанища в рамките на т.нар. разширена TEN-T мрежа (trans-European transport Comprehensive Network), както и намаляването на шума от превоза на товари по релси.

Виолета Булц, еврокомисарят, отговарящ за транспорта, заяви: "Инвестициите в европейската транспортна инфраструктура продължават. Целта ни е да подкрепим инициативи с най-висока добавена стойност за ЕС, изпълнявайки програмата на Съюза за растеж и нови работни места, като допринасяме за социалното, икономическо и териториално сближаване на страните-членки. Акцентираме върху шума, отделян от влаковете, като подкрепяме т.нар. тихи технологии, които подобряват качеството на живота на гражданите на ЕС", посочи тя.

Заявления за финансиране по линия CEF следва да бъдат подавани (само в електронен формат) в периода 8 януари - 24 април 2019 г. Бюджетът на финансовия инструмент е на стойност 100 млн. евро.

На 17 януари 2019 г. ще се проведе Виртуален информационен ден за тези, които искат да научат повече за предоставени възможности.

От 2014 г. насам са одобрени 689 проекта по линия на CEF с общо 23 милиарда евро.

<< Обратно към новините