Инфраструктура

Изработват идеен и технически проект за АМ Гюешево - Дупница

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за избор на изпълнител за изработването на идеен и технически проект с подробен устройствен план – парцеларен план за изграждането на автомагистрала „Гюешево - Дупница“.

09.08.2022 

Обединяваме сили с Румъния за река Дунав

България и Румъния ще работят съвместно за осигуряване на необходимата плавателност на река Дунав.

13.07.2022 

Прекратяват концесията на гара Пловдив

Правителството прие решение за прекратяване на договора за концесия на железопътна гара Пловдив.

12.07.2022 

Държавата подкрепя проект на Ди Би Карго България

Министерството на иновациите и растежа ще предостави 2,6 млн. лв. по ЗНИ на Община Карлово за изграждане на общинска пътна инфраструктура за реконструкция на ул. „Индустриална“.

07.07.2022 

Строят нови силози в Пристанище Варна

Пристанище Варна ще продължи да изпълнява водената до момента политика от Министерството на транспорта и съобщенията по отношение на поетия ангажимент към Украйна за обработка на зърнени товари.

06.07.2022 

СОФ Кънект увеличава капацитета на Терминал 2

Над 140 млн. лв. ще инвестира в летището в първите 5 години на концесията „СОФ Кънект“ при първоначално предвидени 43 млн. евро.

21.06.2022 

Запазете си датата 11 октомври за Логистичното събитие на годината

10-а юбилейна Логистична бизнес конференция: ВЕРИГИТЕ НА ДОСТАВКИ: СМЕЛИТЕ РЕШЕНИЯ. Най-добрата конференция досега! Вижте нашата видеопокана

18.06.2022