Голямата трансформация във веригите на доставки

27.07.2022

Голямата трансформация във веригите на доставки
Източник: Ti Insight и Foundation for Future Supply Chain

Задава се краят на глобализацията и веригите на доставки ще станат значително по-разпокъсани и локализирани в резултат на протекционизъм, риск, разходи и пренасочване – сочи проучване на Ti Insight и FFSC.

Проучването, проведено през юни 2022 г. от Ti Insight и Foundation for Future Supply Chain (FFSC), разкрива, че преобладаващото мнозинство от анкетираните старши мениджъри са на мнение, че предстои голяма трансформация на веригите на доставки.

В публикуваното на сайта на Ti проучване пише, че само 18% от 129 ръководители са съгласни с твърдението, че „глобализацията в сегашната си форма е тук, за да остане“, докато над една трета (36%) са съгласни, че „напреженията в областта на сигурността между Китай/Русия и САЩ/Европа ще доведат до нови хегемонии по веригата на доставки, базирани на „съюзнически източници“. Близо половината (46%) смятат, че „Веригите на доставки ще станат значително по-разпокъсани и локализирани в резултат на протекционизъм, риск, разходи и пренасочване“.

Проучването имало за цел да измери температурата в индустрията във време на глобална политическа нестабилност, причинена от кризата в Украйна, нарастващото напрежение между Запада и Китай и, разбира се, социално-икономическите последици от Covid, които тласнаха нагоре цените на корабоплаването и предизвика хаос в европейските и северноамериканските пристанища.

Много от анкетираните вярват, че вероятният сценарий ще бъде регресия към ерата на тарифите, граничния контрол и националните индустриални стратегии за защита на местните пазари. В разгара на Covid много държави наложиха забрани върху износа на продукти като лекарства и лични предпазни средства (ЛПС). От началото на енергийната и продоволствената криза, причинена от нахлуването на Русия в Украйна, има и забрани за износ на зърнени култури и субсидиране на тежката промишленост. Във времена на стрес и недоверие изглежда страните се връщат към протекционистки политики, въпреки че те често са контрапродуктивни.

Но не са малко и участниците, в проучването, които вярват, че вместо фрагментация, веригите за доставки ще се слеят около конкуриращи се световни сили с раздвоение между Запада и Китай. Надпреварата за изграждане на капацитет за производство на полупроводници, стремежът да се развие високотехнологичен и комуникационен производствен капацитет, както и императивът да се контролира доставката на критични минерали са проявления на тази стратегия. Чрез своята инициатива „Един пояс, един път“ Китай заяви поход към останалия свят, а Европа и САЩ едва сега осъзнават какви инициатими, усилия и инвестиции трябва да направят за сигурността на веригата за доставки.

Според проф. Джон Манерс-Бел, директор на Фондацията за бъдеща верига на доставки, проучването показва ефектите, които политическите и икономически сътресения имат върху веригата за доставки и логистичната индустрия. „Само преди няколко години би било невъобразимо да оспорим предпоставката за глобализация. Опитът от Covid и бързо влошаващата се геополитическа среда накара мнозина в индустрията да си представят нови структури на веригата за доставки. От чисто икономическа гледна точка те може да са неоптимални. Въпреки това нашето проучване показва нарастващото значение на геополитическите и други системни рискове, които сега определят трансформация на нагласите."

<< Обратно към новините