Ритейлърите се пренасочат към нови канали за доставки

03.02.2021

Ритейлърите се пренасочат към нови канали за доставки

Търговците на дребно се борят с въздействието от Covid-19 върху бизнеса - затруднения отразен в техните вериги на доставки, показващи сериозни недостатъци на множество фронтове.


 

88% от анкетирани ритейл мениджъри посочват, че Covid-19 е имал „умерено отрицателно въздействие” върху тяхната рентабилност. Това сочат данните от скорошно проучване на LogiSource, в партньорство с Coresight Research. Половината от анкетираните казват, че въздействието е „много силно“. 51% описват положението си като „умерено критично“, докато 11% са загрижени, че бизнесът им може да не оцелее, ако основните тенденции не променят посоката си. Със затварянето на физическите магазини, плюс нарастващите разходи за доставка, ритейлърите се опитаха да пренасочат доставките към други канали, като пунктове за взимане на пратките.

Управлението на запасите през пиковия сезон е бил предизвикателство, според доклад от Advanced Supply Chain Group (ASCG). Според него, 66% са имали закъснения при доставките на запаси и 63% са съобщавали за проблеми с наличносттите. 82% от анкетираните посочват, че заради Covid-19 са били принудени да променят практиките си за управление на запасите, а 40% са инвестирали в подобрения на управлението на количествата на запасите.

Според нов доклад от IBM Institute for Business Value (IBV), ритейлърите преминават към по-сигурна / устойчива инфраструктура, като 45% създават по-стабилни платформи за онлайн продажби. 55% планират въвеждане на видимост на поръчките и инвентара в каналите за дистрибуция, а 49% - изграждане на интелигентен работен поток и автоматизация по веригата на разработване на продукти и доставки.

Контролът по веригата на доставки е бил затруднен от недостатъчната видимост „от край до край“ (18%), според доклад на Reuters. Като цяло видимостта в склада е била „добра“, за разлика от стоките в транзит или в магазините. Но дори в склада по-малко от две трети (62%) са имали пълна видимост. Оставалите инструменти за планиране се очертават като друг основен недостатък за редица ритейлъри. 28% са използвали ръчно планиране. Най-използваният инструмент е Excel (22%), докато 20% са използвали системи за управление на складовете за своето логистично планиране, 16% са имали специално разработени инструменти и 15% са използвали системи за управление на транспорта. Една трета от анкетираните са имали значителни пропуски между планирането и изпълнението, а 17% са установили, че при изпълнение техният план не е осъществим.
 

<< Обратно към новините