На ход е устойчивата логистика

18.01.2021

На ход е устойчивата логистика

Много от бизнесите все още са на относително ранен етап от процеса по декарбонизация, по отношение на логистичните операции.

Въпреки пандемията от коронавирус, е започнал процеса по декарбонизация по отношение на логистиката в Европа и тази цел се интегрира в стратегическото планиране на компаниите. Но много от бизнесите все още са на относително ранен етап от процеса по декарбонизация. Това показва прочуване проведено от новия Център за устойчива логистика и верига на доставки (CSLS) към немския университет Kühne Logistics University (KLU) и организацията European Freight and Logistics Leaders’ Forum (F&L). Проучването е проведено сред 90 мениджъри.

Повече от половината от компаниите вече имат изградена стратегия за устойчива логистика или я прилагат. 30% се считат за „лидери“ в устойчивата логистика. Те вече разполагат с подходящи стратегии, а също така са определили целите си за намаляване на въглеродните емисии от логистичните операции.

15% от предприятията не измерват въглеродните емисии от логистичните си операции, а една трета все още не са определили цели за намаляване на тези емисии. Почти 70% от всички респонденти и 87% в категорията „водещи“ посочват, че възстановяването на бизнеса им от пандемията или няма да окаже влияние, или дори ще има положителен ефект върху усилията им за декарбонизация. 40% от анкетираните (и 60% от водещите компании) смятат, че половината или повече мерки за намаляване на CO2 също понижават разходите.

Три четвърти от мениджъри смятат, че дигитализацията ще има трансформиращ ефект върху логистиката през следващите пет години, с подобрения на видимостта на веригата на доставки, напредък в системите за управление на транспорта, иновации в маршрутизирането на превозните средства и онлайн логистични платформи.

<< Обратно към новините