ЕК обявява действия за повишаване на сигурността на доставките на суровини

03.09.2020

ЕК обявява действия за повишаване на сигурността на доставките на суровини
Марош Шефчович, зам.-председател на ЕК

Списъкът на суровините от критично значение беше актуализиран. За първи път бе добавен литий, който е особено важен за прехода към електромобилност.

Европейската комисия (ЕК) обявява действия за повишаване на сигурността и устойчивостта на доставките на суровини в Европа, съобщават от пресцентъра на институцията. Комисията представи план за действие по отношение на суровините от критично значение, списъка на суровините от критично значение за 2020 г. и прогнозно проучване на развитието на суровините от критично значение за стратегическите технологии и сектори до 2030 г. и съответно 2050 г.

В плана за действие се предлагат действия за намаляване на зависимостта на Европа от трети държави, за диверсификация на доставките както от първични, така и от вторични източници и за подобряване на ефективността и кръговостта на ресурсите, като същевременно се насърчава отговорното им набавяне по целия свят. Действията ще подпомогнат прехода ни към зелена и цифрова икономика и същевременно ще укрепят устойчивостта и отворената стратегическа автономност на Европа по отношение на необходимите за такъв преход ключови технологии. Списъкът на суровините от критично значение беше актуализиран, за да отрази променените икономически фактори и предизвикателствата пред доставките според промишленото им приложение. Той съдържа 30 вида суровини от критично значение. За първи път към списъка бе добавен литий, който е особено важен за прехода към електромобилност.

„Сигурните и устойчиви доставки на суровини са предпоставка за стабилността на икономиката. Европа например ще се нуждае - само за акумулаторни батерии за електрически автомобили и за съхранение на енергия, от 18 пъти повече литий до 2030 г. и 60 пъти повече до 2050 г. Нашите прогнози показват, че не може да заменим настоящата зависимост от изкопаеми горива със зависимост от суровини от критично значение. Този проблем бе изострен от сътресенията,предизвикани от коронавируса, в нашите стратегически вериги за създаване на стойност. Ето защо ще изградим силен алианс за съвместен преход от висока степен на зависимост към диверсифицирано, устойчиво и социално отговорно снабдяване, кръговост и иновации“, заяви Марош Шефчович, заместник-председател, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи.

<< Обратно към новините