Увеличава ли се делът на жените в supply chain сегмента

23.07.2020

Увеличава ли се делът на жените в supply chain сегмента

17% от мениджърите управляващи веригите на доставки са жени, според проучване на Gartner.

Делът на жените, които заемат ръководни роли в управлението на веригите на доставки се е увеличил с шест процентни пункта през последните 12 месеца, от 11% на 17%. Това показва наскоро публикувано проучване на изследователската фирма Gartner за жените заети в supply chain сегмента. 63% от анкетираните организации посочват, че имат конкретни цели или развиват инициативи за равенство между половете през тази година. Процентът жените, заемащи ръководни функции в ритейл сектора и производството на потребителски стоки е почти двойно по-голям, от този на индустриалните организации (25% в сравнение с 13%). Делът на жените, заети като цяло в supply chain сегмента е 39% (процент задържал се през последните 12 месеца).

„Доскоро инициативите за приобщаване, насочени към равенство на пола, бяха фокусирани най-вече върху групи от служители и програми за развитие на лидерството на жените. Въпреки че организациите все още ценят тези инициативи, те откриха, че по-доброто планиране и управление са ключови фактори за привличане и задържане на различни таланти на ръководни позиции“, се посочва в доклада.

Прочуването е проведено между януари и февруари 2020 г. и в него са се включили 177 респонденти, предимно от Северна Америка.

<< Обратно към новините