Вълна от промени по веригите на доставки

08.07.2020

Вълна от промени по веригите на доставки

Разширяване на базите, по-къси вериги на доставки и инвестиции в технологии са част от стратегиите.

97% от компаниите са наблюдавали прекъсвания по веригите на доставки (supply chain), свързани с кризата, породена от COVID-19, се посочва в доклада на британската Procurious - „How Now? Supply Chain Confidence Index“. В проучването са взели участие 605 supply chain лидери. 73% от организациите са посочили, че планират големи промени в управлението на веригите на доставки и стратегията за снабдяване, включително разширяване на базата (38%), по-къси вериги на доставки (34%) и увеличаване на нивата на запасите в складовете (21%).

31% от анкетираните са отчели намаление на търсенето на продуктите и услугите, а 26% са наблюдавали липса на доставки, поради прекъсване или спиране на производства. 59% от анкетираните смятат, че корпорациите от Fortune 500 трябва да намалят негативните ефектите от глобализацията, като развият производствата по региони. Несигурността около продължителността на кризата продължава - почти половината от анкетираните смятат, че най-голямото въздействие от кризата ще се наблюдава в рамките на следващите шест месеца.

Supply chain екипите ще продължат да играят ключова роля в инициативите, свързани с възстановяването и устойчивостта. В доклада се установява, че специалистите по веригите на доставки са предприели редица промени, в отговор на криза, която „спря света “. Новите стратегии са насочени към увеличаване на бюджетите и инвестиции в технологии. Кризата е повишила интереса на ново поколение специалисти да продължат кариерата във сегмента на веригите на доставки и снабдяването. 62% от всички анкетирани и 71% от поколение Y, са посочили, че интересът им към управлението на верите на доставки се е увеличил.

<< Обратно към новините