Колетните пратки и трансграничната е-търговия стават приоритет за пощите

26.06.2020

Колетните пратки и трансграничната е-търговия стават приоритет за пощите

Внедряването на технологии, които повишават икономическата ефективност и подобряват трансграничната е-търговия са сред инвестиционните приоритети за пощенските оператори.

83% от пощите са въвели решение или подход, за да се адаптират към променената бизнес среда, създадена от Covid-19, се посочва в годишния доклад на технологичната фирма Escher. В проучването „Future of Post“ са взели участие 129 респонденти от 52 национални пощенски служби от различни точки на света. Те посочват, че колетните пратки и трансграничната е-търговия имат предимство пред традиционните услуги, като свързаните с разпращане на писма.

Резултатите от проучването показват необходимостта от ефективно управление на пощенските услуги, със силен акцент върху доставките до последната миля и подкрепа за ритейлърите. Анкетираните подчертават, че инвестициите в колетната дейност през следващите пет години са най-важният приоритет за пощенските оператори. Трансграничната електронна търговия е вторият по важност инвестиционен приоритет, следван от технологични иновации и потребителски опит.

Докато трансграничната електронна търговия се нарежда като втори общ приоритет за пощите, близо една пета от анкетираните класираха тази област като най-критична за тяхното развитие. Резултатите от доклада показват, че пощите трябва да балансират между необходимостта от въвеждане на допълнителни удобни за потребителите услуги за трансграничната е-търговия и традиционните физически пунктове за обслужване.

Пощите, които ще бъдат най-добре позиционирани в бъдещето, са тези, които инвестират в разнообразен микс от канали и се възползват от изкуствения интелект при събирането и анализирането на данни. От Escher отбелязват, че и в предишни доклади респондентите споделят за пропуски в анализите на данни. Сега 52% от пощенските оператори посочват, че използват анализи на данни, а 17% планират да внедрят платформа в рамките на следващите 12 месеца.

<< Обратно към новините