Станислав Димитров: Никой стратег не е предвиждал такова тотално затваряне

14.05.2020

Станислав Димитров: Никой стратег не е предвиждал такова тотално затваряне

С управителя на Карго Планет разговаряме за пандемичната ситуация, за промените във веригите на доставки и новите комуникации в спедицията.

В дните, когато анализатори говорят за счупени вериги на снабдяване, попитахме мениджъри от транспортно-логистичния бранш: Какво се счупи във веригите на доставки и какво остана здраво? Два месеца след извънредното положение какви промени настъпиха в организацията на работата във вашата фирма? Какви инвестиции и в какво трябва да направите, за да имате по-високо ускорение след STOP-а? Ето отговорите на Станислав Димитров.

"Спедицията е отражение на останалата част от реалния бизнес (производство, търговия и потребление) и всяка флуктуация на реалната икономика незабавно рефлектира върху обема стоки за транспортиране. Аз бих говорил по-скоро за отделните сегменти на спедицията и най-вече за транспорта, където  има натрупване на най-много отрицателни фактори. Например, още от края на миналата година в транспорта се говори за криза, вследствие на увеличение на разходите и намаляване на цените. Според проучване на немското сдружение по логистика – BVL проведено сред 365 фирми, от които са отговорили 75%, резултатите им през последното тримесечие на миналата година са се свили с 25 % спрямо предходното и са паднали на нивото от 2013 г. Короната е допълнителен, последващ удар върху транспортния бизнес, но това е неочакван удар с много голяма сила.

Карантината доведе до огромен негативен ефект върху обема транспортираните стоки в международен мащаб. Отражението е различно във фирмите, съобразно тяхната специализация. Най-силно засегнат е транспортът, по-малко - спедицията, а в логистиката дори нерядко в последните месеци се наблюдава увеличение в поръчките. В другата крайност са куриерите, където се говори единствено за увеличение, първите седмици на изолацията са били нещо като "черен петък" за тях.

При намалелите приходи, фирмите се сблъскват с редица трудности, сред тях мотивационни, запазване на ликвидност, пребюджетиране, поддържане на смислена рентабилност, но най-трудното е преориентиране в бизнеса и напасване към новата реалност, защото това изисква промяна на процеси, навици начин на работа, естество на работата.

Днес веригата на доставка наистина е станала много, много дълга, огромно количество части, компоненти и стоки, още преди се асемблират и да стигнат до рафта са пропътувала хиляди километри. Колкото по-сложно е изделието, толкова повече километри се крият в него. Голяма част от компонентите, за да бъде сглобена една стока, са дошли от най-различни кътчета на света, най- често от тези където производствените разходи са били най-ниски. Съвсем нормално, когато се затворят граници, доставките започват да се бавят. Когато капацитетът в карго полетите намалее с 40% поради спрели граждански полети, се стига до недостиг на товарен капацитет по въздух. Когато най-големия производител в света – Китай, затвори фабриките, всичко свързано с произведените там стоки започва да се бави. Известния метод лийн за производство без складови запаси, в случая доведе до 280 спрели автомобилни завода в Европа. Аз мисля че това води и до някаква доза отрезвяване, от години реалната икономика и производството, за да могат да оцелеят, са се измествали все по далеч от потреблението, там където разходите са най-ниски. Кризата в доставките показа, че трябва да се запази поне минимално производство при консуматора, там където стоката ще бъде реализирана. Никой стратег не е предвиждал в своите кризисни планове и хипотези подобно тотално затваряне, но ето че то се случи. Затова сега е моментът да се предвидят подобни пандемии и да се  преосмисли откъде идват стоките, за да може когато се повтори този или се появи нов вирус, да не се стига до затваряне на производства.

В Карго Планет постоянно анализираме ситуацията, и правим редовни брейн сторминги на темата, как да използваме ситуацията, опитваме се да разнообразим основната дейност на компанията, с цел намаляване на риска. Въведохме много стриктен финансов контрол върху вземанията, например поръчки на непроверени, на неодобрени клиенти, или клиенти с надхвърлени кредитни лимити се приемат само с предплащане. Всички клиенти бяха преценени през финансовия риск който носят. Опитваме се да автоматизираме, където е възможно, документооборота и комуникацията с клиентите. Като цяло бих могъл да кажа, че ситуацията води до по-голям ред.

В работната среда настъпиха най-различни промени, най дребното е, че открихме как спедицията може да излезе от офиса и да се премести вкъщи, без да пострада комуникацията между екипи и колеги. Имам колеги, с които не съм се виждал от 10-ти март. Много неща се подобриха, най вече във връзка с работните процеси. Всъщност именно създаването на отдалечени работни места, налага преосмислянето на някои процеси.

Затова инвестираме в подобряване на процеси и на структура на работа. Също така, в повишаване на квалификацията и уменията на екипа. Инвестираме в мотивацията и сигурността на хората, проведохме тренинги в zoom, които се оценяват високо от екипа. Подобряването на екипната работа, изчистването на диалога между хората, неминуемо ще помогне за плавния преход през етапите на карантина и ще помогне за по-силен рестарт."

<< Обратно към новините