Български пощи поема разпространението на печата

27.02.2020

Български пощи поема разпространението на печата

Правителството възложи на „Български пощи“ ЕАД да предприеме действия за разпространението на печатни издания на територията на страната от 24 часа на 1 март 2020 г.

Ако искате да четете списание ЛОГИСТИКА в електронен вариант, абонирайте се ТУК

Дружеството ще организира необходимите взаимоотношения с издатели.

В срок до 6 месеца след започване на разпространението на печатни издания, „Български пощи“ ЕАД трябва да представи доклад за изпълнение на дейността, който да включва и евентуални допълнителни организационни и финансови мерки.

Възлагането на „Български пощи“ ЕАД да извършва разпространението на печатни издания на територията на страната е в съответствие със Закона за публичните предприятия, който предвижда, че на публичните предприятия могат да бъдат възлагани задължения за извършване на обществена услуга или за изпълнение на цели на публичната политика.

Още не е ясно дали този ход ще запълни празнината след оттеглянето на „Лавка“ от пазара на периодични печатни издания.

<< Обратно към новините