25 години Веслам Шипинг дава сигурност на клиентите

02.05.2019

25 години Веслам Шипинг дава сигурност на клиентите

Клиентите познават и търсят добрите практики на фирмата в дейностите по укрепване на товарите и в разпределянето им по транспортни единици.

Иван Иванов, създателят на Веслам Шипинг ЕООД, по професия е инженер, по призвание – капитан. През 1993 г. започва да предлага спедиторски услуги и вече 25 години адаптира дейността на фирмата към непрекъснато променящите се стандарти на модерното корабоплаване. Днес тя извършва корабни брокерски услуги, корабно агентиране, митническо освобождаване, складиране, спедиторски услуги в пристанищата - товарене и разтоварване и цялостни логистични услуги.

Онова, което отличава компанията на спедиторския пазар, е специализацията й в извънгабаритните товари и превоз на взривоопасни стоки. В началото нейният екип предлагал широка гама транспортни услуги (море, суша, въздух) на различни стоки и дълго време това бил работещ бизнес модел. Но икономическата криза преди 10 години станала повод управителят да преосмисли своята философия и да потърси отговор на въпросите, кое е онова, което правим най-добре; ако един клиент трябва да избере Веслам Шипинг пред останалите спедитори, коя експертиза на екипа ми ще му даде сигурност за товара.

Така екипът концентрирал своите усилия върху пристанищната дейност с всички операции, които се случват в нейния обсег: товарни операции, корабни контейнери, извънгабаритни товари. В търсенето на нов бизнес модел мениджърът стигнал до решението, че може да продължи да предлага пълния пакет спедиторски и логистични услуги, но в партньорство с колеги от бранша, специализирани в други дейности. Моделът бързо станал работещ и се получила добра синергия между неговата фирма, много добра в контейнерните и пристанищните работи, и фирми партньори, добри във въздушния и сухопътния транспорт.

„Отговорността за цялата поръчка я поемам аз, но бизнес моделът, изграден на принципа „това правя най-добре“, дава на екипа ми увереност, а на клиентите сигурност да се обръщат към мен и да ми дават задачи за комплексни услуги“, коментира за сп. ЛОГИСТИКА управителят на  Веслам Шипинг.         

<< Обратно към новините