Спешна помощ от 26,5 млн. евро за Български пощи

17.05.2023

Спешна помощ от 26,5 млн. евро за Български пощи

Средствата ще бъдат под формата на заем.

Европейската комисия е одобрила, съгласно правилата на ЕС за държавната помощ, българска мярка в размер на 26,5 млн. евро (50 млн. лева) за предоставяне на спешна подкрепа за ликвидността на Български пощи.

Български пощи е държавно дружество, което предоставя универсални пощенски услуги на цялата територия на България с мрежа от 2 973 пощенски станции с 8 500 служители. Понастоящем дружеството е изправено пред спешна нужда от ликвидност поради инфлацията и увеличените оперативни разходи.

Мярката има за цел да осигури на Български пощи ресурси за посрещане на спешните и непосредствени нужди от ликвидност до края на октомври и да продължи дейността си по предоставяне на пощенски услуги и изплащане на пенсии. Помощта ще бъде под формата на заем.

България се ангажира да гарантира, че след шест месеца заемът ще бъде изплатен, или Български пощи ще представи план за преструктуриране на дружеството за осигуряване на дългосрочна жизнеспособност. Такова евентуално преструктуриране ще подлежи на оценка и одобрение от страна на Комисията.

Строгите условия, с които е обвързан заемът, ще сведат до минимум евентуалните нарушения на конкуренцията, произтичащи от помощта за оздравяване, посочват още от ЕК.

<< Обратно към новините