ББК Пътища: Трябват повече средства за поддръжка на инфраструктурата

21.09.2022

ББК Пътища: Трябват повече средства за поддръжка на инфраструктурата

Според Камарата съществуващата система е неефективна и изисква повече финансов ресурс за ремонт и поддръжка на пътищата от необходимото.

Техническият семинар на тема „Състояние и предизвикателства пред пътната инфраструктура в България“ постави акценти върху историята, значението на пътищата и състоянието, предизвикателствата и развитието на пътната инфраструктура в Република България.

По думи на инж. Стефан Чайков, председател на УС на ББК Пътища, състоянието на пътищата в страната не е на ниво. Прогнозите му са, че ще става все по-тревожно. Като основна причина посочи невъзможността на държавата да доизплати средствата на вече започнатите проекти.

„Състоянието на пътната инфраструктура ще достигне до средните европейски нива при изпълнение на всички точки. Ако се пропусне едно от тях, резултатът ще бъде видим за всички български граждани“, добави инж. Лазар Лазаров, изпълнителен директор на ББК Пътища.

По мнение на Живко Недев, заместник-председател на УС на ББК Пътища, съществуващата система е неефективна, защото се увеличава продължителността на договорите (често по над 5 години), а това води до усложняване на управлението им поради промени в икономическата обстановка, нормативната уредба и др.

Като мерки за подобряване бяха посочени провеждането на нови процедури с възможност за индексация при инфлационни процеси, завършване на критичните проекти, започване на нови проекти с осигурено финансиране и установяване на публична система за обективна приоритизация на проектите.

На семинара стана ясно също, че България ще остане без поддържане на републиканската пътна мрежа поради прекратяване на обявените обществени поръчки за 3-годишните договори за поддръжка.

<< Обратно към новините