БДЖ Товарни превози в преговори със Световната банка

01.08.2022

БДЖ Товарни превози в преговори със Световната банка

Дружеството ще преговаря за привличане на до 400 млн. лв. капитал за реализация на инвестиционната си програма за периода до 2024 г.

Средствата са необходими за придобиване на 5 нови електрически и 15 броя дизелови локомотиви, както и на 600 броя специализирани товарни вагони.

Програмата предвижда основни ремонти на 10 бр. локомотиви и 250 бр. товарни вагони. Средната възраст на електрическите локомотиви е 45 години, а 90% от вагоните са доставени преди 40 години. Ремонтната поддръжка се извършва главно в локомотивните депа на дружеството, които нямат достатъчен капацитет.

Мениджмънтът на дружеството изчислява, че с модернизирането на локомотивния и вагонен парк, ще могат да бъдат изпълнени превози на товари, които само за първата година ще донесат около 28 млн. лв. приходи.

Прогнозите са, че от втората година ще бъде генерирано допълнително по още 5% увеличение на приходите. Това предполага инвестицията от 400 млн. лв. да се изплати за срок около 11 години.

<< Обратно към новините