FIATA: Пазарна конкуренция или господство на пазара?

11.01.2022

FIATA: Пазарна конкуренция или господство на пазара?

Неотдавнашното решение на AP Moller–Maersk Group да ограничи достъпа за международни товародатели чрез преминаване от договорни споразумения за превоз на товари към спот тарифи, поражда сериозни опасения за спедиторската индустрия.

Това се казва в изявление на международната организация на спедиторите FIATA International Federation of Freight Forwarders Associations. Очаква се спедиторската индустрия, като ключов организатор на транспорта при операции от врата до врата, да бъде в значително неравностойно положение. В крайна сметка, спедиторите и потребителите ще бъдат най-силно засегнати.

Счита се, че подобни практики представляват господство на пазара и нарушаване на конкуренцията, които са станали възможни чрез правителствени данъчни облекчения и субсидии за линейните оператори в различни юрисдикции, смятат от FIATA. Поради сливания и придобивания, са настъпили драматични промени в броя на корабните линейни оператори, предоставящи услуги за контейнерен превоз на стоки по море. През последните две десетилетия се вижда консолидация в полза на шепа доминиращи линейни оператори, които засилват това господство, като формират ключови съюзи (алианси). Тези оператори и съюзи са се заели да интегрират вертикално услугите чрез придобиване на терминални операции за обработка, а също и национални и международни спедиторски организации. В повечето икономики регулаторите се забавиха да предприемат действия относно антиконкурентните аспекти на тези сливания или съюзи при предоставянето на международна търговска логистика, което оказа въздействие върху потребителските цени.

„Тези променени договорености, които бяха ускорени и улеснени от пандемията, доведоха до значителни неочаквани печалби за линейните оператори и тяхната способност да определят жизнеспособността на други, предлагащи услуги за превоз на товари на един силно нарушен и нестабилен пазар. Тяхната интеграция им позволява да правят ценова диференциация, която оказва влияние върху свободната пазарна конкуренция. Много е жалко, че тези печалби не се използват по-добре за инвестиране в декарбонизация и по-устойчива морска индустрия“, казва д-р Стефан Грабер, генерален директор на FIATA.

FIATA, като представител на международни спедитори, от които значителна част са малки и средни предприятия, приветства работата, предприета от Федералната морска комисия на САЩ и Австралийската комисия за производителност за публично разглеждане на тези развиващи се бизнес договорености. FIATA призовава другите икономики да последват примера и да се справят с всякакви последици по отношение на техните международни ангажименти чрез Световната търговска организация, включително Европейската комисия по отношение на груповото освобождаване на консорциуми.

Защитата, предоставена на корабните линийни оператори съгласно антитръстовото/антиконкурентното законодателство на различни икономики, сега е реликва от миналото. Тя трябва да бъде поставена под въпрос във всички юрисдикции по отношение на доминирането им на пазара на морските линийни контейнерни превози и определянето на цените“, коментира д-р Грабер.

Повишените разходи за морски превози донесоха невъобразими печалби на линейните превозвачи. Същевременно това имаше пагубно въздействие върху товародателите, които в много страни по света са значителни работодатели. FIATA отбелязва със загриженост въздействието на логистичния процес върху индекса на потребителските цени в САЩ, който през 2021 г. беше един от най-високите за повече от 30 години. Други икономики по света са засегнати по подобен начин.

FIATA подкрепя свободната пазарна конкуренция и не вярва, че тя може да се осъществи изцяло на пазар, доминиран от избрани доставчици на услуги. За да се справи с този проблем, FIATA ще продължи да работи в сътрудничество с други международни, регионални и национални органи, представляващи доставчици на логистични услуги и управлението на веригата за доставки във всички видове транспорт, покривайки първата или последната миля от доставката.

<< Обратно към новините