Ръст на превозените товари за първото тримесечие

31.05.2021

Ръст на превозените товари за първото тримесечие

През първото тримесечие на 2021 г. се увеличават както превозените товари, така и извършената работа от сухопътния и водния товарен транспорт в сравнение със съответното тримесечие на 2020 г.


 

През първото тримесечие на 2021 г. в сравнение с предходното тримесечие се наблюдава увеличение на превозените товари от товарния транспорт с 1 %, докато извършената работа отбелязва спад от 10,5%. Това показват предварително сезонно изгладени данни на Националния статистически институт.

Товарен сухопътен транспорт

През първото тримесечие на 2021 г. превозените товари от сухопътния транспорт са 29 683,2 хил. т, или с 8 850,3 хил. т повече спрямо съответното тримесечие на 2020 г., като увеличение се наблюдава при всички видове транспорт. Извършената работа също се увеличава и достига 10 382,8 млн. тонкилометра.

Товарен воден транспорт

Превозените товари от речния и морския транспорт, които през първото тримесечие на 2021 г. са извършвали само международни превози, са с 479,2 хил. т повече спрямо съответното тримесечие на 2020 г. в резултат на по-голямото количество превозени товари както от речния, така и от морския транспорт. Извършената работа, измерена в тонкилометри, също се увеличава и достига 304,4 млн. ткм поради по-големите разстояния, на които са били превозени товарите от морския транспорт.

<< Обратно към новините