ULD под анализ

08.02.2021

ULD под анализ

Най-икономичните варианти на ULD не могат да поддържат ценово предимство, когато се вземат предвид преките логистични разходи.


 

В скорошно проучване, Институтът по управление на веригата на доставки към швейцарския университет в Санкт Гален, анализира „ефективността на избрани товарни устройства за превоз на фармацевтични стоки по въздуха (ULD)“. Проучването сравнява девет ULD, които в момента са първи в списъка за европейския пазар.

Според аназлиза, най-икономичните варианти на ULD не могат да поддържат ценово предимство, когато се прави всеобхватна оценка на икономическа ефективност и когато се вземат предвид преките логистични разходи, разходи за коригиращи и превантивни действия по отношение на температурните изисквания, както и общите разходи при загуби. Изследването идентифицира непредвидени проблеми с качеството като най-важен фактор за определяне на разходите, тъй като ULD трябва да се отвори за контролни проверки, или съдържанието вече не може да се използва.

Волфганг Щьолцле, професор по управление на логистиката и директор на института, описа основния елемент на анализа като „способността да се гарантира безпроблемно и подходящо боравене с чувствителните към температурата ваксини по цялата логистична верига“. Изследването се е провело между октомври и ноември 2020 г. Анализът обхваща само ULD за фармацевтични стоки в категория „контролирана в помещение температура“ и категория „студена“.

<< Обратно към новините