Автомагистрали ЕАД ще изгради 66 км от пътя Видин – Ботевград

02.10.2020

Автомагистрали ЕАД ще изгради 66 км от пътя Видин – Ботевград

Държавното дружество Автомагистрали ЕАД ще изгради 65,8 км от път I-1 Видин - Ботевград, в участъка между пътен възел „Макреш“ и обходния път на гр. Монтана.

  

Агенция „Пътна инфраструктура“ възлага дейности по допълнително проектиране и изпълнението на строително-монтажните работи на основание чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, тъй като Министерството на регионалното развитие и благоустройството е едноличен собственик на 100% от капитала на „Автомагистрали“ ЕАД и правата на държавата в дружеството се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Договорът е на стойност 1 083 000 000 лв. с ДДС.

В регистъра на електронните обществени поръчки е публикувано обявлението за възложената поръчка по чл. 14, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

Отсечката между пътен възел „Макреш“ и обходния път на гр. Монтана, с дължина 65,8 км, е разделена на 5 участъка:

• Участък 1 - път I-1 „п. в. Макреш - п. в. Бела“, с дължина 13,6 км /от км 33+400 до км 47+000 километраж по проект/;

• Участък 2 - път I-1 „п. в. Бела - Ружинци“, с дължина 11,128 км /от км 47+000 до км 58+128,47 километраж по проект/;
• Участък 3 - път I-1 „Ружинци - п. в. Белотинци“, с дължина 15,392 км /от км 58+128,47 до км 73+520 километраж по проект/;
• Участък 4 - „п. в. Белотинци - п. в. Винище“, с дължина 11.980 км /от км 73+520 до км 85+520 километраж по проект/;
• Участък 5 - „п. в. Винище - обход на гр. Монтана“, с дължина 13,693 км /от км 85+520 до км 99+193 по проект=102+600 километраж по съществуващ път I-1/.

Всички участъци ще са с магистрален габарит Г28. Сроковете за изпълнение на първите 2 участъка са 30 месеца, на вторите два – 28 месеца, а на последният – 32 месеца.

На 19 август 2020 г. правителството осигури до 379 000 000 лв. допълнително по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, респективно Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2020 г., с което са осигурени първите средства за обезпечаване на строителството.

В момента се изграждат общо 62,6 км от пътя Видин - Ботевград. През миналата година работата започна от едни от най-сложните отсечки Мездра - Ботевград /33 км/ и Видин - пътен възел „Макреш“ /29,6 км/. За ускоряване на строителството на пътя между Мездра и Ботевград трасето е разделено на два участъка - лот 1 /19,3 км/ и лот 2 /13,4 км/.

<< Обратно към новините