Отпуснаха 168 млн. лв. за жп проекти

01.07.2020

Отпуснаха 168 млн. лв. за жп проекти

Правителството взе решение за осигуряването на допълнителни финансови средства – около 168 млн. лв. от държавния бюджет за изпълнение на два жп проекта.

Това стана седмичното заседание на Министерски съвет.

До 126 612 169 лв. се отпускат за изпълнение на проект „Развитие на железопътен възел София, участък София-Волуяк“. Европейското съфинансиране на проекта е по линия на Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“.

Модернизацията в участъка от Централна гара София до Волуяк ще осигури връзка с метрополитена на новопостроена гара Обеля на гражданите на столицата и близките населени места. Освен това ще се намали трафика в София и времепътуването за товарните и пътнически влакове по направлението от турската граница в посока към границата със Сърбия.

Пряко облагодетелствани от реализацията на проекта ще бъдат над 1 млн. граждани. Ще се подобри стандартът им на живот чрез намаляване на шума от преминаващите влакове, ефективни връзки с градския транспорт и намаляване на времето за пътуване от и до работните им места.

До 41 498 000 лв. се отпускат за изпълнението на проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“. Европейското съфинансиране на проекта е по линия на Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“.

С реализацията на проекта значително ще се намалят задръстванията при автомобилния трафик и вредното въздействие върху околната среда в град Пловдив и региона. Ще се създаде възможност за повишаване на скоростите за пътуване с железопътен транспорт по основното направление на Коридор „Ориент/Източно-Средиземноморие“ от Европа през Сърбия към Турция и Черноморието.

На правителственото заседания също така бе одобрен доклад на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и предложението в него за сключване на договори за изпълнение на обособени позиции 2 и 3 от проект „Модернизация на жп линия София-Пловдив: жп участък Елин Пелин- Костенец“. Обектите са съфинансирани по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020. По този начин при реализацията на проекта ще се изразходват в максимална степен отпуснатите средства, съгласно предоставената безвъзмездна финансова помощ по програмата.

<< Обратно към новините