Съветът подкрепи инициативата за Европейска година на жп транспорта

24.06.2020

Съветът подкрепи инициативата за Европейска година на жп транспорта

Ще се проучват възможностите за създаване на европейски знак за популяризиране на превозваните с железопътен транспорт стоки.

2021 г. ще бъде Европейската година на железопътния транспорт, съобщават от пресслужбата на Съвет на ЕС. Европейската комисия предложи инициативата през март тази година, за да се подпомогне постигането на целите от Европейския зелен пакт в областта на транспорта. Днес Комитетът на постоянните представители постигна съгласие по мандата за преговори по предложението. През 2021 г. се предвижда организирането на поредица от прояви, кампании и инициативи, които да насърчат повече стоки да бъдат доставяни чрез железопътен транспорт и да бъде използван от повече хора, като средство за предвижване.

В своята позиция Съветът добави няколко важни теми към инициативата за година на железопътния транспорт, като например ролята на железниците при мобилността „от край до край“, увеличаването на капацитета на железопътната инфраструктура и информирането на пътниците в железопътния транспорт за техните права и издаването на директни билети.

Съветът възложи на Комисията да обмисли започването на проучване за осъществимост във връзка със създаването на европейски знак за популяризиране на стоките, превозвани с ж.п. транспорт. Един такъв етикет би насърчил и предприятията да преминат към използване на железопътния транспорт. Комисията трябва да информира за своите планове до края на 2021 г.

Освен това Съветът подсилиоценката за резултатите от Годината на железопътните дейности, като въведе използването на ключови показатели за ефективност. Комисията ще използва тези показатели за своя доклад, който трябва да бъде представен до края на 2022 г.

Като част от Европейския зелен пакт Комисията понастоящем работи върху стратегия за устойчива и интелигентна мобилност, която ще бъде насочена към емисиите от всички видове транспорт. Като въпрос от първостепенно значение значителна част от вътрешния автомобилен превоз на стоки (75%) следва да се пренасочи към железопътните и вътрешните водни пътища.

<< Обратно към новините