Широк съюз за повече жп връзки

05.07.2019

Широк съюз за повече жп връзки

По инициатива на Асоциацията на германските транспортни компании (VDV), 37 асоциации и организации обединиха усилията си за укрепване и насърчаване на жп връзки в жп мрежата на Германия.

За тази цел те изготвиха харта за жп връзките, която те представиха на съответните власти в Берлин. Броят на жп връзките в немската мрежа продължава да намалява, което според VDV, оказва отрицателно въздействие върху железопътния и товарния транспорт.
Поради това VDV призовава за значително разширяване на жп връзките, така че железопътните транспортни компании да могат да помогнат за увеличаване на количеството товари, превозвани от железниците.

<< Обратно към новините