Товарните превози намаляват през първото тримесечие

31.05.2019

Товарните превози намаляват през първото тримесечие

По данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2019 г. се наблюдава намаление на превозените товари от товарния транспорт с 3,8% в сравнение с предходното тримесечие. При извършената работа също е регистриран спад от 2,9%.

През първото тримесечие на 2019 г. превозените товари от сухопътния транспорт са 23 017,6 хил. тона, или с 16,2% по-малко спрямо същото тримесечие на 2018 г., което основно се дължи на международните превози при автомобилния транспорт. Извършената работа също намалява и достига 7003,1 млн. тон/километър в резултат на по-малкото средно превозно разстояние при международните превози.

Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт през първото тримесечие на 2019 година е 114 735,3 хил., или с 3,4% повече спрямо същия период на предходната година, което се дължи на по-големия брой превозени пътници както от автобусния, така и от железопътния транспорт. Същевременно и извършената работа се увеличава с 6,7% и достига 2741,3 млн. пътник/километър.

<< Обратно към новините