НСИ: Спад на превозените товари по суша и по вода

27.02.2019

НСИ: Спад на превозените товари по суша и по вода

През четвъртото тримесечие на 2018 г. превозените товари от сухопътния транспорт са 27 995,8 хил. т, или с 11,3% по-малко спрямо съответното тримесечие на 2017 г.

Това сочат предварителните сезонни данни на Националния статистически институт (НСИ). Основно това се дължи на международните превози при автомобилния транспорт. Извършената работа също намалява и достига 7 531,9 млн. ткм, в резултат на по-малкото средно превозно разстояние при международните превози.
Превозените товари от речния и морския транспорт са намалели със 115,1 хил. т спрямо съответното тримесечие на 2017 г., в резултат на по-малкото превозени товари от морския транспорт, показват данните на НСИ. Наблюдава се спад и в извършената работа и достига 183,7 млн. ткм. Това е дължи на по-кратките разстояния, на които са били превозени товарите от речния транспорт.
През четвъртото тримесечие на 2018 г. се отчита и намаление на превозените пътници и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт). Наблюдава се спад с 3,5 и 4,7% спрямо същия период на предходната година. През периода октомври - декември 2018 г. предприятията от градския електротранспорт (трамваен, тролейбусен и метро) общо са превозили 71 905,0 хил. пътници, или с 1 450 хил. пътници по-малко спрямо същия период на предходната година. Това се дължи на трамвайните превози.

<< Обратно към новините