Избраха изпълнител на жп участъка София - Волуяк

31.01.2019

Избраха изпълнител на жп участъка София - Волуяк

НКЖИ определи изпълнител за модернизиране на жп участъка София - Волуяк.

Съгласно Решение № 4 от 30.01.2019 г. на генералния директор на НКЖИ, след разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство за модернизация на коловозно развитие на Централна гара София и жп участък Централна гара София – Волуяк за проект „2014-BG-TMC-0133-W – Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София – Волуяк“, е определен изпълнител по проекта.
Участниците са класирани както следва:
1. Консорциум „Комса – Тракция“
Участници в обединението: „Комса“ ЕАД и „Тракция ПРК и И“ С.А.
Комплексна оценка: 94,74 точки
Предложена цена: 189 999 505,57 лв. без ДДС.
2. „Терна“ АД
Комплексна оценка: 89,06 точки
Предложена цена: 190 800 000,00 лв. без ДДС.
Предвидените дейности по време на строителството на отсечката са изграждане на нов трети коловоз между жп гара Волуяк и Централна жп гара София, както и модернизация на съществуващото коловозно развитие на двете гари. Предстои още изграждане на нова жп гара Обеля, която ще осъществява още една интермодална връзка със софийското метро.
Основни цели при реализирането на проекта са повишаване на оперативната скорост до 160 км/ч за пътнически влакове и до 120 км/ч за товарен жп транспорт, подобряване на безопасността по железопътната линия чрез премахване на железопътни прелези и кръстовища, намаляване на газовите емисии, както и повишаване на удобството и комфорта за пътниците, ползващи железопътния транспорт при крайградски и междуградски пътувания.
Проектът се финансира от Механизма за свързана Европа и съфинансира от ДП НКЖИ.

<< Обратно към новините