Логистика

Нашият фокус е насочен към спедиторите на българския пазар

11.09.2018 

На пазара на морския групажен транспорт се появи нова фирма – ECU Worldwide България. Името подсказва, че тя е част от мрежата на ECU Worldwide – един от основните играчи в мултимодалните превози, световен лидер в морския групажен транспорт. У нас брандът на глобалния неутрален оператор е добре познат в спедиторските среди.

Още

Ойрошпед с уникална услуга за превози на групажи от и до Русия

11.09.2018 

Ойрошпед разви и представя на местния пазар уникална услуга за транспорт на групажни пратки от и до все по-търсените пазари на Русия, Беларус и Казахстан, наред с добре работещите линии с Грузия, Армения, Азербайджан и Иран. По този начин компанията отговаря на нуждите на европейския и в частност на българския бизнес за разширяване на стокообмена с държавите от този регион.

Още

България има добра логистична индустрия и силен транспортен бранш

11.09.2018 

– Г-н Бадат, какви са предизвикателствата пред спедиторите в глобален аспект? – Това, което се забелязва в момента на световно ниво, е, че логистиката придобива все по-голямо значение за съвременната търговия. Както виждате, повечето страни инвестират в инфраструктурата си и това се прави, за да се постигнат свързаност и по-бързо движение на товарите...

Още

Шумни дебати и ниска скорост на решенията

11.09.2018 

CLECAT е една от организациите, която работи усърдно върху очертаването на новите тенденции в политиката на ЕС, касаеща спедицията и логистиката. С най-важните лица от CLECAT – Николет ван дер Ягт, генерален директор, и Стийв Паркър – президент, разговаряхме в София за реалните възможности за използване на различни видове транспорт в една верига на доставки в Европейския съюз.

Още

България изкачи 15 стъпала в световния LPI индекс

11.09.2018 

Липсата на работна ръка в логистичната индустрия представлява предизвикателство както за развитите, така и за развиващите се страни. Това е един от основните изводи в доклада на Световната банка Connecting to Compete за 2018 г. Изследването съдържа и Индекс на логистична ефективност (Logistics Performance Index/LPI). Той се публикува веднъж на две години, класира 168 страни...

Още

Логистика с часовников механизъм

11.09.2018 

„Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море.“ Тези думи на мъдрия Антоан дьо Сент-Екзюпери са вдъхновение за моя събеседник Надежда Генова, старши оперативен директор на Поликомп.

Още

Мениджърът трябва да е търпелив, за да създаде можещ екип

11.09.2018 

ReExe е тренинг компания, създадена да помага на тези, които са се посветили на продажбите. В екипа работят треньори по различни обучения и над 40 сътрудници в 21 града, които извършват търговски контролинг. „За мащабите на България екипът ни е напълно достатъчен. Искам да растем в качество, а не в количество“, казва управителят на ReExe Георги Тодоров.

Още