Проектът RAIL4SEE

сп. Логистика, 2013, бр.5
13.06.2013

Столична община и БДЖ – Пътнически превози са участници в проект за подобряване на транспортната взаимосвързаност. Той превръща основни градове от Югоизточна Европа в транснационални транспортни хъбове и цели да се засили интермодалността при пътническите превози. Градовете в проекта са Болоня, Братислава, Букурещ, Будапеща, Любляна, София, Солун, Триест, Венеция, Виена и Загреб.

[✕]

Столична община и БДЖ – Пътнически превози са участници в проект за подобряване на транспортната взаимосвързаност (RAIL4SEE). Той превръща основни градове от Югоизточна Европа в транснационални транспортни хъбове и цели да се засили интермодалността при пътническите превози. Общата стойност на инициативата е 4,5 млн. евро. Градовете в проекта са Болоня, Братислава, Букурещ, Будапеща, Любляна, София, Солун, Триест, Венеция, Виена и Загреб.Международният проект е с продължителност 30 месеца и обхваща 11 транспортни хъба от 9 страни. Целта е железопътните центрове да се интегрират в единни транспортни системи, например общи системи за таксуване, като по този начин се засили ролята на интермодалността в пътническия транспорт. Ползата за пътниците е по-добрата свързаност между транспортните центрове. Например пасажер, пътуващ от Болоня за Перник, ще може да купи билета си и да получи цялата необходима информация от едно място. Така той ще е заплатил с карта пътуването си и след това по лесен начин ще се прехвърли от летище София до Перник с влак. Общата цел на сътрудничеството е да засили ролята на железопътния транспорт чрез по-добрата интеграция на 11-те основни железопътни центъра и техните региони в страните от Югоизточна Европа. Работи се на три нива, като се създават общи концепции за по-добра връзка между градски, регионален и международен железопътен и комбиниран транспорт. Целеви групи са местни административни структури, жп оператори, регионални асоциации за интегриран обществен транспорт, както и потенциални инвеститори.

 

 

 

Людмил Иванов:
„В момента се изпълняват
пилотни дейности по RAIL4SEE,
системата за интермодална
свързаност  ще се изгражда
в следващите години.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 


„Това е само началото на проекта и след приключването на първия етап в новия програмен период 2014–2020 г. ще се търсят конкретни мерки. В момента се изпълняват пилотни дейности, чиято цел е да се установи как ще реагира местният клиент във всяка държава на идеята за интермодалност в своето пътуване. А ползата за него е по-добрата свързаност между участниците в транспортния процес. Вероятно при следващия програмен период, след като са направени необходимите проучвания и изчисления, ще се премине към изграждането на системата“ – уточни Людмил Иванов, външен експерт към Столична община и координатор от българска страна по проекта RAIL4SEE.


Обхватът на зоната около градовете се определя от самите държави. За София се приема мащаб от 250 км, но не като радиус, а включващ „захранващи“ центрове като Стара Загора, Враца, Кюстендил и Благоевград. В момента се прави оценка докъде ще се простира проектът и се събира информация колко време е необходимо за изминаване на разстоянието между отделните градове с различните видове транспорт. Когато се събере необходимата информация за време, разстояние и цени, се прави анализ и с него се запознават участниците в проекта. Те се срещат на всеки 4 месеца в различни страни. Последната им среща е била през февруари в Будапеща (Унгария). Там 27-те участници са обсъдили пилотните дейности и начините за преодоляване на възникващи проблеми. Следващата среща ще се състои през юни в Солун.

 Основните междуградски линии и мрежата TEN-T


Градовете в Югоизточна Европа са началната и крайната точка от транснационалните транспортни връзки. В региона съществува необходимост от интегрираност между отделните железопътни възли и особено на онези, които са част от трансевропейската транспортна мрежа и основните междуградски линии. Тази интегрираност може да бъде постигната само с подобряване организацията на линиите. Това изисква по-добра мултимодална връзка между транспортните системи. Затова в рамките на проекта RAIL4SEE партньорите обсъждат взаимни дейности, свързани с преодоляването на бариерите пред интегрирането на железопътните възли в местни, регионални, транснационални и TEN-T системи. Предизвикателството се състои в развиването на модели, концепции, мерки, хармонизирани стратегии и дейности по политики, целящи подобряването на железопътния и интермодалния транспорт в целия регион. 

Марин Иванов

<< Обратно към новините