IRU приветства гласуването в Европейския парламент на Закона за данните

16.03.2023

IRU приветства гласуването в Европейския парламент на Закона за данните

Европейският парламент прие позиция относно Закона за данните, първият регламент на ЕС за индустриални данни, определящ хармонизирани правила за достъп, споделяне и използване на данни, генерирани от свързани продукти, като превозни средства и свързани услуги.Секторът на автомобилния транспорт отдавна призовава за законодателство, което да регулира достъпа и споделянето на данни, генерирани от бизнеса.

Въпреки че е междусекторна инициатива, Законът за данните е особено приложим за операторите, превозващи хора и товари, като се има предвид количеството данни, генерирани от автомобилните превозни средства.
Ясни права за достъп за потребителите, включително операторите.

Приетият текст изяснява достъпа на потребителите на превозни средства и на трети страни до генерираните от превозните средства данни.

Директорът на IRU за застъпничество в ЕС Ралука Мариан каза: „Ние приветстваме прагматичния подход на Европейския парламент да даде на потребителите на превозни средства, включително на транспортните оператори, ясни права да искат достъп до генерираните от превозните средства данни.“

„Няма причина да забраняваме достъпа на потребителите до данни, генерирани от техните собствени превозни средства, или да поставяме ограничения за това кога потребителите на превозни средства могат да дадат разрешение на сервиз за ремонт на превозни средства или друг вид доставчик на услуги по техен избор“, добави тя.

Яснота за данните

Друг позитив за транспортния сектор са разясненията, предоставени относно типа данни, които влизат в обхвата на закона, които и ще бъдат включени в бъдещи споразумения между притежателите на данни и потребителите на свързани продукти.

„Да знаем точно за какъв вид данни говорим, е важно предварително условие за ефективни потребителски права“, подчерта Ралука Мариан.

„Жалко е обаче, че законодателите са пропуснали да включат в обхвата информация, извлечена или изведена от данните на транспортни оператори, като по този начин са оставили сива зона, където определени притежатели на данни все още могат да се възползват от силната си позиция и да отказват на транспортните оператори достъп до информация, която може да има значителна търговска стойност за тях“, добави Ралука Мариан.

Ясни ограничения за обмена на данни между бизнеса и правителствата

IRU приветства допълнителните ограничения за достъп на правителствата до данни, генерирани от превозни средства. Текстовете, одобрени от парламента ясно определят изключителните обстоятелства, при които този достъп ще бъде задължителен, например по време на природни бедствия, и ще ограничава неспешните ситуации до изрично предвидените в закона.

Следващи стъпки

Решението на Европарламента трябва да бъде съчетано с общия подход на Европейския съвет за започване на финални преговори между законодателите на ЕС.

„IRU сигнализира от години за необходимостта от регулиране на потоците от данни, особено в контекста между бизнесите. Можем само да подкрепим текст, който подобрява баланса между необходимостта от иновации и необходимостта да се защитят интересите на търговския транспорт в B2B контекст“, каза Ралука Мариан.

„Въпреки че приветстваме Закона за данните, ние признаваме, че не всички специфични за сектора проблеми могат да бъдат решени с хоризонтален подход. Това е моментът да се възползваме от постигнатия напредък и да продължим напред със законодателството за „Достъп до данни, функции и ресурси за превозни средства“, което ще отговори на нуждите на транспортната индустрия“, заключи Ралука Мариан.

<< Обратно към новините